Zonnepanelen reinigen

Zonnepanelenzijn door hun opstelling (vergelijk het met een Velux raam) sterker onderhevigaan vervuiling dan verticale ramen of panelen.

Door deschuine opstelling blijven vuilresten afkomstig van uitlaatgassen, mos,atmosferische vervuiling, woestijnstof/stuifmeel, bomen, stadsverkeer en vogelsgemakkelijker kleven en daalt de energieproductie sterk.

Vuil op de glasplaat zorgt voor schaduw, verhoogt de temperatuur en verlaagt het rendementgeleidelijk van uw installatie en ook de levensduur. Regelmatige reinigingvoorkomt een jaarlijks rendementsverlies van 4 tot 10%.

Wij advisereneen jaarlijkse of twee jaarlijkse reiniging van uw zonnepanelen. Hierdoorblijft uw installatie steeds onder optimale omstandigheden functioneren en zichdaardoor ook sneller terugbetalen.

MultiCleanDiensten MD past voor het reinigen van zonnepanelen de osmose technologie toe. Eénvan de eigenschappen van osmosewater is dat het een opmerkelijk oplossendvermogen heeft waardoor allerlei substanties gemakkelijk oplossen en het eenzuiver en streeploos oppervlakte na laat.

U kunt onssteeds contacteren voor:

  • Kleine en grote opdrachten
  • Periodiek of op afspraak
  • Bedrijfsgebouwen, kantoren, winkels als ook particuliere woningen
  • Belgisch en Nederlands Limburg

OverigeDiensten